Loopbaancoach Ann Vogels over loopbaanbegeleiding voor alle doelgroepen

Loopbaancoach Ann Vogels over loopbaanbegeleiding voor alle doelgroepen

AanZet begeleidt iedereen die werkt. Dit wil zeggen dat zowel laag – als hooggeschoolden, allochtonen en autochtonen, mannen en vrouwen, alle leeftijdscategorieën van werknemers en zelfstandigen welkom zijn bij AanZet. Iedereen  die een loopbaan heeft, moet gebruik kunnen maken van loopbaancheques. Deze keuze maakt mijn job veel interessanter en geeft meer variatie. Het beeld dat ik heb van de arbeidsmarkt door het begeleiden van alle soorten werknemers is ook veel realistischer. De uitdagingen die hiermee gepaard gaan, houden mij scherp. Daarnaast geven ze me steeds weer meer ervaring. Die ervaring kan ik gebruiken in mijn volgende trajecten.