Missie & waarden

Missie

AanZet wil iedereen die vragen heeft over zijn leven, loopbaan en studiekeuze inzichten verstrekken om betere keuzes te maken.

AanZet wil met een persoonlijke aanpak en concrete adviezen het zelfvertrouwen van de klant versterken zodat hij/zij zelfzekerder levens-, werk- of studiegerelateerde keuzes kan maken.

AanZet wil de competenties van de klant in kaart brengen en kijken hoe deze ten volle kunnen worden ingezet in je leven, op de arbeidsmarkt of binnen een studierichting.

Waarden

Individuele begeleiding

AanZet werkt enkel op basis van individuele begeleiding. Dit maakt dat we ons zeer specifiek kunnen richten op jouw behoeftes. De methodieken die we toepassen zijn niet standaard, maar afgestemd op de persoon van de klant.

Context is belangrijk

AanZet gelooft dat de context waarbinnen deze persoon zich beweegt in grote mate bepalend is voor de manier waarop die functioneert in zijn job/studie. Zo spelen bijvoorbeeld de gezinssituatie, de leeftijd, de gezondheid … een grote rol.

Positieve ondersteuning

AanZet gelooft dat positieve ondersteuning, concrete tips en bruikbare adviezen van ervaren loopbaancoaches de klant kunnen helpen.

Kwaliteit en professionaliteit

AanZet zorgt ervoor dat kwaliteit steeds de hoogste prioriteit krijgt. Lees ons kwaliteitscharter voor meer informatie.

Begeleiding van alle doelgroepen

AanZet vindt dat iedere werkende persoon recht heeft op een loopbaantraject op maat. We komen tegemoet aan de  behoeften van de klant en passen onze methodiek aan op de persoon.