Loopbaancoach Ann Vogels over 50-plussers en loopbaanbegeleiding

Loopbaancoach Ann Vogels over 50-plussers en loopbaanbegeleiding

Hoe langer hoe meer 50-plussers vinden de weg naar loopbaanbegeleiding. Met 50-plussers werk ik op 2 sporen:

  1. Op spoor 1 bekijken we wat er in de huidige job moet veranderen om het terug werkbaar te maken. Met dat inzicht kan de 50-plusser naar zijn werkgever stappen om te bekijken of er intern mogelijkheden zijn.
  2. Op spoor 2 kijken we welke soort job er past bij de klant. We maken een werkpersoonlijkheidsprofiel op.

Het is belangrijk om bij 50-plussers, meer dan bij anderen, veel aandacht te schenken aan spoor 1 omdat het niet zo vanzelfsprekend is om als 50-plusser te veranderen van job. Enerzijds omdat werkgevers niet altijd bereid zijn om mensen ouder dan 50, en vooral 55-plussers, in dienst te nemen. Anderzijds hebben oudere mensen het moeilijker met veranderingen. Zij vinden het zwaar om alles om te gooien, ze zijn minder flexibel. Vaak blijven ze langer in dezelfde job hangen omdat ze bang zijn om bij verandering in een slechte job terecht te komen of ontslagen te worden.