Interne loopbaanbegeleiding

Interne loopbaanbegeleiding voor organisaties en bedrijven

Voor wie?

Voor bedrijven

Die willen investeren in hun ‘menselijk kapitaal’.

Voor organisaties

Die willen investeren in hun ‘menselijk kapitaal’.

Voor scholen

Die willen investeren in hun ‘menselijk kapitaal’.

Wat?

Werktevredenheid verhogen

AanZet weet dat werknemers het best presteren als ze zich goed voelen in het bedrijf.

Werknemers behouden

Uw werknemers worden zich bewust van de verwachtingen, kansen, mogelijkheden en hoe zij die kunnen integreren in uw bedrijf.

Competenties afstemmen

AanZet kijkt hoe u de competenties van uw werknemers optimaal kan inzetten in het bedrijf.

Traject

1. De kennismaking

Tijdens een gesprek/gesprekken met de werkgever of een afgevaardigde van het bedrijf worden de bedrijfsdoelstellingen en verwachtingen duidelijk geformuleerd. Na dit gesprek maakt AanZet een “plan van aanpak” en offerte op. Indien de werkgever akkoord gaat met de voorgestelde manier van werken, start de interne loopbaanbegeleiding.

2. De intake

Tijdens een gesprek met de werknemer peilen we naar zijn noden en verwachtingen. Wat zijn de behoeften ten aanzien van zijn job en passen ze binnen de geformuleerde bedrijfsdoelstellingen.

3. Verdieping

Tijdens de verdiepingsfase krijgt de werknemer een duidelijk zicht op zijn profiel. Dit geeft aan wat hij/zij wil, wie hij/zij is en hoe hij/zij best verder kan in het bedrijf.

4. Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

De loopbaanbegeleider vat het resultaat van alle sessies samen in een persoonlijk ontwikkelingsplan. Dit bevat alle sterktes en zwaktes & behoeften en waarden. Dit plan biedt een concrete leidraad voor de verdere loopbaan van de werknemer.