Werkbaar werk

Werkbaar werk

Voor wie?

Voor iedereen

Die worstelt met perfectionisme en een laag zelfbeeld

Voor iedereen

Die moeite heeft met grenzen stellen

Voor iedereen

Die last heeft van faalangst

Wat?

Je werk/studie als uitgangspunt

Hoe kan je uw werk/studie meer werkbaar maken en komaf maken met je sterkste blokkades.

Zelfreflectie

Je krijgt inzicht in de manier waarop je uzelf blokkeert en daardoor vastloopt in je werk/studie.

Bewuster handelen

Je leert bewuster handelen waardoor je meer tevreden bent in je werk/studie en je slaagkans vergroot.

Traject

1. Opstartgesprek

In dit gesprek onderzoeken we wie jij wil zijn in je werksituatie/studie en wat dit in de weg staat. We bepalen hier aan welke blokkade we gaan werken.
1u

2. Onderzoek van je oplossingsstrategieën

Tijdens dit gesprek staan we stil bij hoe je omgaat met werk of studiesituaties waarmee angst, spanning, stress, onzekerheid, twijfel, … gepaard gaan en hoe je vervelende gedachten zoals ‘dit lukt mij nooit’ het hoofd biedt. We maken dit concreet door situaties te analyseren zodat je een zicht krijgt op de oplossingsstrategieën die je tot hiertoe gebruikte en of ze al dan niet werkbaar zijn.
1u

3. Bewuster handelen

Je krijgt zicht op welke regels je jezelf en anderen uit je omgeving oplegt en hoe deze een effect hebben op jou, op je gedrag en op de verwachtingen die je hebt ten aanzien van jezelf en mensen uit je omgeving.
1u

4. Hoe gelukkiger in je werk/studie staan

Deze sessie heeft tot doel om zicht te krijgen op wat voor jou je loopbaan/studie werkbaar en zinvol maakt. We stellen samen doelen en actieplannen op.
1u

Een paar getuigenissen

Anja

“Mijn vragen zijn uitgeklaard. Nu moet ik de opgedane inzichten toepassen. Het bewuster omgaan met de pijnpunten en het beter herkennen van mijn valkuilen zorgt voor meer rust en begrip ten opzichte van mijn eigen gedrag.”

AD

Loopbaanbegeleiding betekent voor mij niet het einde van alle werk gerelateerde problemen. Maar het is zeker wel een waardevolle stap in de juiste richting. Nele is een toffe, empathische en sterke vrouw die weet waarvoor zij staat en laat zich niet intimideren door kritische mensen, zoals ik, met een sterke persoonlijkheid. Zij zoekt mee naar de oplossing, zonder haar mening op te dringen en klampt zich niet vast aan één welbepaald idee. Zij is een heel goede luisteraar. Mijn zoektocht is nog niet beëindigd, maar bedankt om me op het goede pad te zetten Nele! De methode van AanZet helpt om de problemen te identificeren en kan een hulp zijn voor iedereen die zichzelf niet zo goed kent en/of begrijpt. Het geeft inzicht in je situatie en doet je begrijpen waar je naartoe wil.

Kostprijs

Met loopbaancheque 10 euro/uur

Zonder loopbaancheque 75 euro/uur

Je betaalt 75 euro per begeleidingsuur inclusief BTW. Dit lijkt veel, maar bedenk even dat een rijke en zinvolle loopbaan onbetaalbaar is.