Loopbaancoach Rita Termote over combinatie werk-privé

Loopbaancoach Rita Termote over combinatie werk-privé

De verplaatsing van en naar het werk is vaak de oorzaak dat  het evenwicht tussen werk en privé  in disbalans komt. Mensen staan te vaak in de file.  Afspraken en vaste overlegmomenten waarop aanwezigheid op het werk verplicht is, moeten er zijn. Maar thuiswerk is de toekomst. Het is een oplossing als het past binnen de werking van een bedrijf en de functie die ze uitoefenen.

Uit mijn begeleidingen heb ik geleerd dat moeilijkheden met de combinatie werk-privé, voornamelijk voortkomen uit een gewijzigde gezinssituatie: ziek familielid, geboorte van een tweede kind,…  Mensen moeten dan een nieuw evenwicht zoeken. Daar kunnen we handvaten voor aanreiken. We gaan op zoek naar wat klanten wensen en zetten de eerste concrete stappen naar hun doel.